พิมพ์

สารคดีวิทยุผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

radio

 

ตอนที่ 1 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่ 1- 4
ตอนที่ 2 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่ 5-9
ตอนที่ 3 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่ 10-13
ตอนที่ 4 โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ (โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์)
ตอนที่ 5 การพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำ (โครงการผันน้ำลำปลายมาศ)
ตอนที่ 6 การพัฒนาการเกษตและแหล่งน้ำ (โครงการก่อสร้างเส้นทางผันน้ำจากลำปะเทีย)
ตอนที่ 7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
ตอนที่ 8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง)
ตอนที่ 9 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ชุมชนเมืองบุรีรัมย์)
ตอนที่ 10 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ)

 

*****  ดาวน์โหลดสารคดีทุกตอน คลิ๊ก!!! ******