โปรแกรมระบบรายงานวาระงานผู้บริหารจากสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
รหัสผ่าน
วันที่
ไฟล์วาระงาน
  

* หมายเหตุ ชื่อไฟล์วาระงานจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษและไม่มีช่องว่าง
มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่ทำงาน

[ กลับหน้าวาระงาน ]