พิมพ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ดูข้อมูลทั้งหมดคลิ๊กส่วนราชการ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 2.สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
 3.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
 4.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 5.สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 6.สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 7.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 8.สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 9.สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 10.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 11.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 12.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์