พิมพ์

สินค้า OTOP

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.)
 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน :
มีลักษณะเป็นรูปมือประสานต่อเนื่องกันภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงเป็นมุม 45 องศา ล้อมรอบสัญลักษณ์ สมอ.

ตัวอย่างใบรับรอง มผช.

1.ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 124 ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร .08-7379-0176

 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายรุ่งเรือง
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 58 ม.4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4466-0568
 • นางวิไลวรรณ รุ่งเป้า
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ม.10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 086-2450233

 • กลุ่มผ้าตุ้มทองบ้านนาโพธิ์
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 119/4 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 08- 11963430

 • นางตา พรมวัน
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 127 ม.11 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-6224-1592

 • กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ม.3 ต.หนองกง อ.นารอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-9994-1378

 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 44 ม.10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

2.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 124 ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร .08-7379-0176

 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 44 ม.10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวอารีรัตน์ พิรัมย์
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 44/1 ม.6 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

3.ผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอก
 • กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ม.3 ต.หนองกง อ.นารอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-9994-1378

4.ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 6
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 74 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 • กลุ่มสมุนไพรถนอมผิว
  สถานที่ติดต่อ
   : เลขที่ 172 ม.15 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

5.ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 293 ม.11 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-3464-7668

6.ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
 • กลุ่มทอเสื่อกก
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 99 ม.10 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทร . 08-5017-4863

 • กลุ่มสตรีบ้านหนองดวน
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 136/3 ม.7 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

7.ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากใบลาน
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 8 ม.11 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

8.ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
 • นางสาวพลอย สุรถาวร
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43 ม.22 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

9.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า
 • นายสุเมธ บุญพรพิมลกิจ
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 37/19 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์

10.ผลิตภัณฑ์เปล
 • กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 27/1 ม.9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-7873-0512

11.ผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพร
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผักตบชวา
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 28 ม.2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

12.ผลิตภัณฑ์เตาฟืน
 • นายเสาร์ จันทร์ศรี
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 104 ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

13.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัว
 • กลุ่มสมุนไพรถนอมผิว
  สถานที่ติดต่อ
   : เลขที่ 172 ม.15 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

14.ผลิตภัณฑ์แชมพู
 • กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีระกาใต้
  สถานที่ติดต่อ
   : เลขที่ 48/1 ม.10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย

15.ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ
 • นางสาวอารีรัตน์ พิรัมย์้
  สถานที่ติดต่อ
   : เลขที่ 44/1 ม.6 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์