พิมพ์

ร้านขายของฝาก/ของที่ระลึก


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอเมือง

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ลายไหม 25/2-3 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-612597
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย,ของที่ระลึก
ฮะหลี ถ.ศรีเพชร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-611869
ผ้าไหม,ฟูก,สิ่งทอ
เลี่ยงฮวด 2/10 ถ.ศรีเพชร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-611552
กุนเชียง,หัวไชโป๊ว,หมูหยอง,หมูทุบ,หมูแดดเดียว


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอนาโพธิ์

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ (ติดที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์)
โทร: 044-686157, 044-686056
มือถือ: 081-9673849
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอประโคนชัย

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ร้านปลาจ่อมแม่สมบูรณ์ ถ.ธนูประสิทธิ์ิ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (สี่แยกไปรษณีย์อำเภอประโคนชัย)
โทร: 044-671518
มือถือ :089-8467364
กุ้งจ่อม,กระยาสารท
แม่พนอ 22/3 ถ.อำนวยกิจ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. 044-671464
กุ้งจ่อมทิพรส,กระยาสารท
ร้านวาสนากุ้งจ่อม 105 หมู่ที่ 3 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โทร.044-671003
มือถือ.089-2857481
กุ้งจ่อม, กระยาสารท,ขนมหวานต่างๆ


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอนางรอง

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
บ้านขนม 461-463 ถ.ประจันตเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
มือถือ : 08-1264-5169 , 08-4605-3213
ขนมหม้อแกง,ขนมไทยโสมนัส,เค้กกล้วยหอม