พิมพ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด

supanika

สุพรรณิการ์ (Cochlospermum regium)

สุพรรณิการ์ : ดอกไม้เคียงคู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ความหมาย : ความศักดิ์สิทธิ์ ความสูงค่า ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 -10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 -8 เซนติเมตร ผลรูปไข่กลับ กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร ยาว 5 -7 เซนติเมตร แตกออกเป็น 3 -5 ซีก เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยคล้ายปุผ้ายหุ้ม นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อนออกดอก ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และปักชำ ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ ในบุรีรัมย์พบมากที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ จะออกดอกสีเหลืองอร่ามสวยงามทั่วทั้งเขา และเพิ่มเสน่ห์ให้ปราสาท ในช่วงฤดูแล้งทุกปี