พิมพ์

ประวัติความเป็นมา

             บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มาก คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา, ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร

พิมพ์

ลักษณะทางกายภาพ

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 393 กิโลเมตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขต แดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

 

tree-br 

 

1.ต้นกาฬพฤกษ์ (Cassia grandis)

ต้นกาฬพฤกษ์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia grandis)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กึ่งผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือคล้ายรูปร่มแผ่กว้าง โคนมีพูพอน เปลือกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนนุ่มสีน้ำตาล ใบประกอบรูปขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 10-20 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบย่อยรูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบมนโคนใบเบี้ยวใต้ใบมีขนนุ่ม ดอกออกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 เซนติเมตร เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูตามลำดับ ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร สีค่อนข้างดำ ผิวมีรอยแตกและมีสันทั้งสองข้างเมล็ดรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนานมี 20-40 เมล็ด สีเหลือง มีรสขม และมีกลิ่นเหม็น มีถิ่นกำเนิดอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกอยู่ทั่วไป ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

 

 

 

 

2.ต้นแปะ

ต้นแปะ::ต้นไม้ประจำเมืองบุรีรัมย์
(ชื่อวิทยาศาสตร์::vitex quinata will)

ต้นแปะเป็นไม้เนื้อแข็งทรงพุ่ม ลำต้นตั้งตรงรูปทรงลำต้นมีลักษณะเป็นลอนๆ ผิวเปลือกมีสีขาวนวลหรือสีน้ำตาลอ่อนเมื่อโตเต็มที่วัดขนาดเล้นรอบบริเวณโคนต้นจะได้ความยาวประมาณ 3-4 เมตรและมีความสูงประมาณ 30-40 เมตรลักษณะของใบจะมีก้านใบ และที่ปลายก้านใบมีใบแยกออกเป็น 3 ใบ โดยใบที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 ใบที่ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง โดยใบทั้งสามจะมีลักษณะคล้ายใบหอกีขอบใบหยักๆคล้ายฟันเลื่อยมีดอกและผลกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร