พิมพ์

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

king10-damri-1

 

king10-damri-2