พิมพ์

ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจังหวัดบุรีรัมย์สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (21-22 ม.ค.2559) ดาวน์โหลดเอกสารอบรม คลิ๊ก (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 59)

 

- เว็บไซต์อาเซียน ASEAN    http://www.asean.org

 

- เว็บไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ   http://www.mfa.go.th/asean

 

- เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   http://www.dtn.go.th

 

- เว็บไซต์องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   http://www.thai-aec.com