บริษัท
โทรศัพท์(สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ กรุงเทพฯ)02
โทรศัพท์(สถานีขนส่งบุรีรัมย์)044
บริษัทขนส่งจำกัด 936-0657 615081
พุทไธสงทัวร์ 936-0025  
กิจการทัวร์ - 612354

ตารางเดินรถ บริษัท กิจการราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

รถออก
หมายเหตุ
08.00
 
09.00
 
10.00
 
11.00
รถผ่าน
11.30
รถผ่าน
20.00
 
21.00
 
21.30
 
22.30
 

บริษัท ศิริรัตนพลทัวร์ จำกัด สาย บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

รถออกจากบุรีรัมย์
ถึง กรุงเทพฯ
11.30
17.00
20.30
03.00
22.30
04.30
23.00
05.00
23.30
05.30

รถโดยสาร บริษัทขนส่งจำกัด

ประเภทรถ
รถออก
หมายเหตุ
99
06.30
รถร่วม
99

07.30

99
08.00
99
08.30
99
09.00
99
09.40
99
10.40
99
13.45
99
15.30
99
18.00
99
19.30
99
20.00
รถร่วม
99
20.30
ปอ.2(เก่า)
99
21.00
99
22.00
99
22.30
99
20.30
รถผ่าน สร.- กท.
99
22.10
รถผ่าน สร. - กท.
99
22.30
รถผ่าน 99 (vip) ศก. - กท.

รถโดยสาร บริษัทนครชัยแอร์จำกัด สาย 587 อุบล - เชียงใหม่

ชนิด
ออกอุบลราชธานี
ถึงบุรีรัมย์
ถึงเชียงใหม่
vip
12.15
15.45
04.15
ป.1
13.00
16.45
05.30
พัดลม
14.30
18.15
07.30
vip
16.20
19.50
09.30
vip
18.00
21.30
10.40
vip
18.20
21.50
11.30

รถโดยสาร บริษัทนครชัยแอร์จำกัด สาย 588 สาย อุบล - บุรีรัมย์ - พัทยา - ระยอง

ชนิด
ออกอุบลราชธานี
ถึงบุรีรัมย์
ถึงพัทยา
ถึงระยอง
ป.1 06.30 10.00 18.15 19.30
พัดลม 15.30 19.00 03.15 04.30
vip 16.00 19.30 03.30 04.00
ป.1 16.30 20.00 04.15 05.30
พัดลม 16.45 20.15 04.30 05.45
vip 17.20 20.50 04.20 05.20
พัดลม 18.30 22.00 06.15 07.30
vip 19.00 22.30 06.30 07.45
vip 19.30 23.00 07.30 08.00

รถโดยสาร บริษัทศรีมงคล จำกัด บุรีรัมย์ - พัทยา

รถออกจากบุรีรัมย์
หมายเหตุ
09.00
ป.1
10.30
ป.2
11.50
พัดลม
19.50
ป.1
20.35
ป.2
21.05
ป.1
21.20
พัดลม
21.35
ป.1
22.35
พัดลม
23.05
ป.1

รถโดยสารบริษัทวาปีเดินรถจำกัด สาย 281 บุรีรัมย์ - ขอนแก่น

รถออก
ปลายทาง
05.00
ขอนแก่น
06.00
ขอนแก่น
07.00
ขอนแก่น
08.40
ขอนแก่น
09.40
ขอนแก่น
10.35
ขอนแก่น
12.00
ขอนแก่น
12.50
ขอนแก่น
13.05
ขอนแก่น
14.05
ขอนแก่น
15.30
ขอนแก่น
16.30
สารคาม

รถโดยสาร บริษัทวาปีเดินรถจำกัด สาย 281 บุรีรัมย์ - สุรินทร์

รถออก
ปลายทาง
09.45
สุรินทร์
10.45
สุรินทร์
11.30
สุรินทร์
12.45
สุรินทร์
13.20
สุรินทร์
14.30
สุรินทร์
15.00
สุรินทร์
16.00
สุรินทร์
17.30
สุรินทร์
18.30
สุรินทร์

รถโดยสาร บริษัทแสงสมชัย จำกัด สาย บุรีรัมย์ - ประโคนชัย - บ้านกรวด - ละหานทราย

รถออก
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.30
16.30
18.00

รถโดยสาร บริษัท ร้อยเอ็ดเฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด สาย บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด

รถออก
05.30
06.30
07.20
08.20
10.05
11.30
12.40
13.32
14.40
16.00
17.30

รถโดยสาร สาย 1471 สายบุรีรัมย์ - สตึก

รถออกจากบุรีรัมย์
07.45
09.05
10.45
12.05
14.45
16.45
18.15

รถโดยสารสายบุรีรัมย์ - นางรอง - นครราชสีมา (สายเก่า)

รถออกจากบุรีรัมย์
04.30
05.15
06.00
06.25
06.50
07.10
07.30
07.50
08.10
08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
10.10
10.35
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.35
15.10
15.50
16.40
18.00

รถโดยสารสายบุรีรัมย์ - ลำปลายมาศ - นครราชสีมา (สายใหม่)

รถออกจากบุรีรัมย์
หมายเหตุ
04.00
พัดลม
04.20
พัดลม
04.40
พัดลม
05.00
พัดลม
05.20
พัดลม
05.40
พัดลม
06.00
พัดลม
06.20
พัดลม
06.40
พัดลม
07.00
พัดลม
07.20
ป.2
07.40
พัดลม
08.00
พัดลม
08.20
ป.2
08.40
พัดลม
09.00
พัดลม
09.20
พัดลม
09.45
พัดลม
10.10
พัดลม
10.35
พัดลม
11.00
พัดลม
11.25
พัดลม
11.50
พัดลม
12.15
พัดลม
12.40
พัดลม
13.05
พัดลม
13.30
พัดลม
13.55
พัดลม
14.20
ป.2
14.45
พัดลม
15.10
พัดลม
15.35
พัดลม
16.00
พัดลม
16.30
ป.2
17.00
พัดลม
17.30
พัดลม

กำหนดเวลาเดินรถไฟ ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวขึ้น) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
139 กรุงเทพฯ 18.55 02.22 5 02.27 อุบลราชธานี 06.15 รถเร็ว
67 กรุงเทพฯ 20.30 03.40 4 03.44 อุบลราชธานี 07.25 รถด่วน
73 กรุงเทพฯ 21.50 04.12 3 04.15 ศีขรภูมิ 05.50 รถด่วนดีเซลราง
141 กรุงเทพฯ 22.25 06.02 8 06.10 อุบลราชธานี 10.20 รถเร็ว
145 กรุงเทพฯ 15.20 23.38 6 23.42 อุบลราชธานี 03.35 รถเร็ว
143 กรุงเทพฯ 23.40 07.27 14 07.41 อุบลราชธานี 11.50 รถธรรมดา
421 นครราชสีมา 06.10 08.18 2 08.20 อุบลราชธานี 13.46 รถดีเซลรางธรรมดา
21 กรุงเทพฯ 05.45 11.34 3 11.37 อุบลราชธานี 14.20

รถด่วนพิเศษ

419 นครราชสีมา 11.00 12.58 2 13.00 อุบลราชธานี 17.05 รถดีเซลรางธรรมดา
135 กรุงเทพฯ 06.40 14.19 4 14.22 อุบลราชธานี 18.20 รถเร็ว
427 นครราชสีมา 14.22 16.30 2 16.32 อุบลราชธานี 20.15 รถดีเซลรางธรรมดา
71 กรุงเทพฯ 10.05 16.14 4 16.18 ศรีสะเกษ 18.40 รถด่วนดีเซลราง
233 กรุงเทพฯ 11.40 19.16 6 19.22 สุรินทร์ 20.00 รถธรรมดา

กำหนดเวลาเดินรถ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวล่อง) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
234 สุรินทร์ 05.10 06.06 10 06.16 กรุงเทพฯ 14.15 รถธรรมดา
424 สำโรงทาบ 05.55 07.56 4 08.00 นครราชสีมา 09.55 รถดีเซลรางธรรมดา
72 ศีขรภูมิ 07.25 08.35 4 08.39 กรุงเทพฯ 14.50 รถด่วนดีเซลราง
136 อุบลราชธานี 07.00 10.27 8 10.35 กรุงเทพฯ 18.40 รถเร็ว
146 อุบลราชธานี 08.45 12.26 4 12.30 กรุงเทพฯ 21.00 รถเร็ว
428 อุบลราชธานี 06.18 09.57 14 10.11 นครราชสีมา 11.55 รถดีเซลรางธรรมดา
426 อุบลราชธานี 12.25 15.56 2 15.58 นครราชสีมา 18.15 รถดีเซลรางธรรมดา
22 อุบลราชธานี 14.50 17.15 3 17.18 กรุงเทพฯ 23.15

รถด่วนพิเศษดีเซลราง

142 อุบลราชธานี 16.50 20.28 4 18.52 กรุงเทพฯ 04.25 รถเร็ว
144 อุบลราชธานี 15.05 18.48 4 18.52 กรุงเทพฯ 03.15 รถเร็ว
68 อุบลราชธานี 18.30 21.43 2 21.45 กรุงเทพฯ 05.50 รถด่วน
74 ศรีสะเกษ 19.05 21.10 4 21.14 กรุงเทพฯ 04.35 รถด่วนดีเซลราง
140 อุบลราชธานี 19.30 22.50 6 22.56 กรุงเทพฯ 07.30 รถเร็ว
ข้อมูลราคาค่าโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551 บางขบวนราคาอาจเปลี่ยนแปลงหลังมติครม.วันที่ 15 กรกฏาคม 2551
ขบวนที่
สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง
ราคา (บาท)
รถธรรมดา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
24
รถธรรมดา
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
67
รถเร็ว
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
54
รถเร็ว
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
177
รถเร็ว ชั้น 2
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
85
รถเร็ว ชั้น 2
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
265
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
185
รถเร็ว นอนพัดลม(เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
365
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
235
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
415
รถด่วนพิเศษ
ีบุรีรัมย์
นครราชสีมา
335
รถด่วนพิเศษ
ีบุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
445
รถด่วนดีเซลราง
ีบุรีรัมย์
นครราชสีมา
265
รถด่วนดีเซลราง
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
375
รถด่วน ชั้น1
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
886
รถด่วน ชั้น1
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
1,116
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
305
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม(เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
405
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
355
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
455
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
465
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
585
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
535
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
655
รถด่วน ชั้น2 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
205
รถด่วน ชั้น2 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
305
รถด่วน ชั้น3 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
175
รถด่วน ชั้น3 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
217


ตารางเที่ยวบิน พี บี แอร์ เที่ยวบิน กรุงเทพ - บุรีรัมย์ ตารางบินเริ่มใช้ช่วง SUMMER-WINTER 2008

30 MARCH 2008 - 28 MARCH 2009

ออกจาก บุรีรัมย์ เข้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,705 บาท 3,420 บาท 1,655 บาท 3,310 บาท

จาก กรุงเทพฯ / From Bangkok
ถึง บุรีรัมย์ / To Burirum
จาก บุรีรัมย์ / From Burirumุ
ถึง กรุงเทพฯ / To Bangkok
Flt No.
Days / วัน
Dep. / ออก
Arr. / ถึง
Flt No.
Days / วัน
Dep. / ออก
Arr. / ถึง
9Q896
จันทร์ / Mon
16:00
17:00
9Q897
จันทร์ / Mon
17:30
18:30
9Q896

พุธ / Wed

16:00
17:00
9Q897
พุธ / Wed
17:30
18:30
9Q896
เสาร์ / Sat
16:00
17:00
9Q897
เสาร์ / Sat
17:30
18:30

RESERVATION: PB AIR (BURIRUM AIRPORT)
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ บ.พีบีแอร์ : 044-680132-3 , 044-681532 FAX :044-681533

 

ข้อมูลรถตู้ปรับอากาศบริการท่องเที่ยว::... | ข้อมูล 7 รายการ
ชื่อรถตู้ปรับอากาศ รายละเอียด
ฝ้าย
31/3 ถ.ธานี อ.เมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 2551
ธุรกิจทัวร์ โทร. 0 4461 3222 , 0 4461 2304
เฮงกี่ โทร. 0 4461 2318
วงศ์วิกรม โทร. 0 4461 3047
ไทรถเข็น โทร. 0 4461 3388 , 01 878 3849
ชมรมรถตู้ โทร. 0 4463 1786
ศรีประไพการท่องเที่ยว โทร. 0 4461 2501
ข้อมูลบริษัทนำเที่ยว::... | ข้อมูล 1 รายการ
ชื่อบริษัท รายละเอียด
หจก.ณัฐ-อร ทัวร์ 508/27 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ เลขที่ใบอนุญาต 51 -074 โทร. 0 4462 0427
ข้อมูลแหล่งบริการข่าวสารการท่องเที่ยว::... | ข้อมูล 3 รายการ
ชื่อศูนย์บริการข่าวสาร รายละเอียด
ศูนย์บริการท่องเที่ยวนางรอง
8/1 ซอยศรีกูล หลังโรงเรียนหนองรี อำเภอนางรอง โทร. 0 4462 4057
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1342, 0 4461 1449
ศูนย์บริการข่าวสารพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4463 1746