รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

   [ กลับหน้าแรก ]  [ ลงหนังสือ/เอกสาร/รายงาน ]  [ ลบหนังสือ/เอกสาร/รายงาน ]
จํานวนหนังสือราชการทั้งหมด 49 ฉบับ หนังสือราชการใหม่      หนังสือราชการที่ยังลงประกาศ ค้นหาหนังสือราชการ

#057 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) - 5 พ.ค. 2565 - [อ่าน :: 3]
#056 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) - 15 ก.พ. 2565 - [อ่าน :: 20]
#055 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) - 5 พ.ย. 2564 - [อ่าน :: 39]
#054 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) - 18 ส.ค. 2564 - [อ่าน :: 48]
#052 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) - 20 พ.ค. 2564 - [อ่าน :: 63]
#051 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) - 9 มี.ค. 2564 - [อ่าน :: 33]
#049 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) - 30 พ.ย. 2563 - [อ่าน :: 55]
#048 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) - 10 ส.ค. 2563 - [อ่าน :: 43]
#047 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) - 11 ก.พ. 2563 - [อ่าน :: 69]
#046 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) - 5 พ.ย. 2562 - [อ่าน :: 73]
#045 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2562) - 17 ส.ค. 2562 - [อ่าน :: 92]
#044 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) - 13 พ.ค. 2562 - [อ่าน :: 112]
#043 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) - 8 ก.พ. 2562 - [อ่าน :: 113]
#042 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) - 7 พ.ย. 2561 - [อ่าน :: 161]
#041 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561) - 7 ส.ค. 2561 - [อ่าน :: 129]
#040 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561) - 10 พ.ค. 2561 - [อ่าน :: 161]
#039 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) - 15 ก.พ. 2561 - [อ่าน :: 170]
#038 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) - 3 พ.ย. 2560 - [อ่าน :: 297]
#037 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560) - - 11 ส.ค. 2560 - [อ่าน :: 233]
#036 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) - 22 พ.ค. 2560 - [อ่าน :: 257]

     ขณะนี้กำลังอยู่หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป >>   [12 3 ]