กิจกรรมเรื่อง --> convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(107)+CHAR(51)+C