ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 044 666 563
โทรสาร : 044 666 563
E-Mail : buriram@moi.go.th

แผนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ 31000