งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.บุรีรัมย์ (9 เม.ย.55)

 • DSC 0470

  DSC 0470

 • DSC 0469

  DSC 0469

 • DSC 0463

  DSC 0463

 • DSC 0460

  DSC 0460

 • DSC 0472

  DSC 0472

 • DSC 0474

  DSC 0474

 • DSC 0475

  DSC 0475

 • DSC 0477

  DSC 0477

 • DSC 0478

  DSC 0478

Album info