จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือราชการ/รายงานการประชุม รายละเอียด
เชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ


สรุปข้อสั่งการและผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2553 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
[ 1 เม.ย. 2553 ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]