จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือราชการ/รายงานการประชุม รายละเอียด
เชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ


สรุปข้อสั่งการและผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2552 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
[ 21 ต.ค. 2552 ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]