จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือราชการ/รายงานการประชุม รายละเอียด
เชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ


สรุปข้อสั่งการและผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2552 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
[ 12 มิ.ย. 2552 ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]