ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9996/2565 เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ
อ่าน : 18 คน
ประกาศเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565
ประกาศเรื่อง : ระเบียบวาระและเอกสารสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566- 2570 (รอบปี 2567)
อ่าน : 127 คน
ประกาศเมื่อ : 24 พ.ย. 2565
ประกาศเรื่อง : ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
อ่าน : 39 คน
ประกาศเมื่อ : 03 พ.ย. 2565
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน Combodia Biz Fair 2022
อ่าน : 27 คน
ประกาศเมื่อ : 25 ต.ค. 2565

ดูข่าวทั้งหมด