ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 เรื่องการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
อ่าน : 56 คน
ประกาศเมื่อ : 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อ่าน : 26 คน
ประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นฯ
อ่าน : 22 คน
ประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
อ่าน : 35 คน
ประกาศเมื่อ : 20 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อ่าน : 31 คน
ประกาศเมื่อ : 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่าน : 681 คน
ประกาศเมื่อ : 29 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักหลังมีผู้สมัครวิ่งงาน Buriram Marathon 2020 ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวก
อ่าน : 51 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 729/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 165 คน
ประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 52 คน
ประกาศเมื่อ : 07 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : โครงการพัฒนาพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง
อ่าน : 118 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ม.ค. 2563