ประกาศเรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ
อ่าน : 12 คน
ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
อ่าน : 11 คน
ประกาศเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ่าน : 83 คน
ประกาศเมื่อ : 31 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 61 คน
ประกาศเมื่อ : 03 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ไฟล์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ฯ พระบรมราชาภิเษก​
อ่าน : 133 คน
ประกาศเมื่อ : 27 เม.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคลฯ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อ่าน : 23 คน
ประกาศเมื่อ : 27 เม.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
อ่าน : 38 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
อ่าน : 103 คน
ประกาศเมื่อ : 05 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1 - 4
อ่าน : 47 คน
ประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 236 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.พ. 2562