ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 46 คน
ประกาศเมื่อ : 05 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
อ่าน : 171 คน
ประกาศเมื่อ : 05 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่อง : ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
อ่าน : 93 คน
ประกาศเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน : 69 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ดาวน์โหลดบัญชีโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2562
อ่าน : 132 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
อ่าน : 97 คน
ประกาศเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอให้จัดให้มีกาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
อ่าน : 195 คน
ประกาศเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี 2560
อ่าน : 86 คน
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
อ่าน : 81 คน
ประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : มอบวีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
อ่าน : 99 คน
ประกาศเมื่อ : 06 พ.ย. 2560