ประกาศเรื่อง : รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
อ่าน : 15 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
อ่าน : 145 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ
อ่าน : 293 คน
ประกาศเมื่อ : 13 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง : การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจ
อ่าน : 130 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค. 2565

ดูข่าวทั้งหมด