ประกาศเรื่อง : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 22 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2562
อ่าน : 27 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 90 คน
ประกาศเมื่อ : 02 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่าน : 99 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศผลและการขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 303 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 73 คน
ประกาศเมื่อ : 31 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
อ่าน : 147 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 365 คน
ประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
อ่าน : 597 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
อ่าน : 1508 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ส.ค. 2560