ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีจับสลาก
อ่าน : 1858 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อและวันคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 1495 คน
ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 896 คน
ประกาศเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มเสนอโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ฯ ที่จะส่งภายใน 2 มิถุนายน 2563 ก่อนเที่ยง
อ่าน : 117 คน
ประกาศเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ (ทางโทรศัพท์) การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตัวอย่างโครงการ
อ่าน : 88 คน
ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
อ่าน : 70 คน
ประกาศเมื่อ : 28 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์)
อ่าน : 135 คน
ประกาศเมื่อ : 22 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่าน : 86 คน
ประกาศเมื่อ : 07 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่องการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
อ่าน : 133 คน
ประกาศเมื่อ : 23 เม.ย. 2563