ประกาศเรื่อง : คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 51 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560
อ่าน : 10 คน
ประกาศเมื่อ : 16 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งในท้องที่บุรีรัมย์
อ่าน : 21 คน
ประกาศเมื่อ : 10 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี 2559 จังหวัดบุรีรัมยฺ์
อ่าน : 110 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.พ. 2560
ประกาศเรื่อง : ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2560
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.พ. 2560
ประกาศเรื่อง : คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
อ่าน : 53 คน
ประกาศเมื่อ : 16 ก.พ. 2560
ประกาศเรื่อง : ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
อ่าน : 1295 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.พ. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ.บุรีรัมย์
อ่าน : 522 คน
ประกาศเมื่อ : 26 ม.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
อ่าน : 118 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถาน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ.บุรีรัมย์
อ่าน : 556 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559