ประกาศเรื่อง : รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92
อ่าน : 42 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 69 คน
ประกาศเมื่อ : 02 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
อ่าน : 32 คน
ประกาศเมื่อ : 02 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
อ่าน : 45 คน
ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 400 คน
ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 497 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีจับสลาก (เพิ่มเติม)
อ่าน : 972 คน
ประกาศเมื่อ : 13 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีจับสลาก
อ่าน : 2710 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อและวันคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 1658 คน
ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 1248 คน
ประกาศเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563