ประกาศเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
อ่าน : 81 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ่าน : 141 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่องการประกวดวรรณกรรมราางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
อ่าน : 20 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
อ่าน : 22 คน
ประกาศเมื่อ : 19 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561
อ่าน : 40 คน
ประกาศเมื่อ : 12 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
อ่าน : 52 คน
ประกาศเมื่อ : 02 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน เชิญร่วมงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อ่าน : 51 คน
ประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
อ่าน : 51 คน
ประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 110 คน
ประกาศเมื่อ : 05 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
อ่าน : 240 คน
ประกาศเมื่อ : 05 ก.พ. 2561