ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อ่าน : 99 คน
ประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อ่าน : 83 คน
ประกาศเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
อ่าน : 18 คน
ประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการการเมือง
อ่าน : 20 คน
ประกาศเมื่อ : 22 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 215 คน
ประกาศเมื่อ : 01 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไรจำนวน 6 ตอน
อ่าน : 91 คน
ประกาศเมื่อ : 25 เม.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
อ่าน : 113 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ่าน : 275 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่องการประกวดวรรณกรรมราางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
อ่าน : 38 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
อ่าน : 33 คน
ประกาศเมื่อ : 19 มี.ค. 2561