ประกาศเรื่อง : จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักหลังมีผู้สมัครวิ่งงาน Buriram Marathon 2020
อ่าน : 2 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 729/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 16 คน
ประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 27 คน
ประกาศเมื่อ : 07 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง : โครงการพัฒนาพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง
อ่าน : 97 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563
อ่าน : 1104 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
อ่าน : 93 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 8055 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
อ่าน : 401 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
อ่าน : 130 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
อ่าน : 109 คน
ประกาศเมื่อ : 01 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5
อ่าน : 90 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2562