ประกาศเรื่อง : ขอให้จัดให้มีกาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
อ่าน : 31 คน
ประกาศเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี 2560
อ่าน : 36 คน
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
อ่าน : 25 คน
ประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : มอบวีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
อ่าน : 54 คน
ประกาศเมื่อ : 06 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม 2561
อ่าน : 23 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 33484/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ฯ
อ่าน : 89 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 70 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2562
อ่าน : 61 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 192 คน
ประกาศเมื่อ : 02 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่าน : 156 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560