ประกาศเรื่อง : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
อ่าน : 20 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
อ่าน : 82 คน
ประกาศเมื่อ : 05 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1 - 4
อ่าน : 24 คน
ประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 167 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562
อ่าน : 1238 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่าน : 215 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 233 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 87 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
อ่าน : 90 คน
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561
อ่าน : 957 คน
ประกาศเมื่อ : 09 พ.ย. 2561