ประกาศเรื่อง : แบบรายงานเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 21 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 ลว 8 ต.ค. 61
อ่าน : 103 คน
ประกาศเมื่อ : 09 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน : 63 คน
ประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
อ่าน : 49 คน
ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
อ่าน : 30 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
อ่าน : 96 คน
ประกาศเมื่อ : 16 ก.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 41 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 174 คน
ประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้
อ่าน : 49 คน
ประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อ่าน : 162 คน
ประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561