ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 7 8 9 10 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
201 การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจ.บุรีรัมย์ 339 20 พ.ย. 2555
202 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู 246 10 ต.ค. 2555
203 เชิญร่วมแสดงความยินดีกับผวจ.บร.ที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผวจ.สมุทรปราการ 350 03 ต.ค. 2555
204 อบต.หนองเยือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 1056 19 ก.ย. 2555
205 การถวายพระราชสมัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 305 10 ก.ย. 2555
206 การหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.ศรีสว่าง 827 17 ส.ค. 2555
207 การทบทวนข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 386 17 ก.ค. 2555
208 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 943 27 มิ.ย. 2555
209 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบคัดเลือกฯ 1241 19 มิ.ย. 2555
210 อบต.สี่เหลี่ยม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค 762 18 มิ.ย. 2555
211 สรุปผลการสัมมนาทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 357 14 มิ.ย. 2555
212 เปลี่ยนแปลงกำหนดการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 219 30 พ.ค. 2555
213 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 304 23 พ.ค. 2555
214 อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาค ข 1084 18 พ.ค. 2555
215 ภาพ Cut Out 120 ปีกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมฯ 1578 08 พ.ค. 2555
216 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งนักบริหารงานอบต. ระดับ6 768 04 พ.ค. 2555
217 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกฯ 1318 03 เม.ย. 2555
218 งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 457 26 มี.ค. 2555
219 การประกวดภาพถ่ายและภาพวาดงานมหัศจรรย์พนมรุ้งประจำปี2555 417 23 มี.ค. 2555
220 การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 703 14 มี.ค. 2555
221 การบูรณาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์ 559 14 มี.ค. 2555
222 สนง.พัฒนาชุมชนบร.จำหน่ายเสื้อมหัศจรรย์พนมรุ้ง 645 02 มี.ค. 2555
223 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (เพิ่มเติม) 1053 30 ม.ค. 2555
224 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 2254 19 ม.ค. 2555
225 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม 1436 05 ม.ค. 2555
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th