ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 7 8 9
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
201 การหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.ศรีสว่าง 826 17 ส.ค. 2555
202 การทบทวนข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 385 17 ก.ค. 2555
203 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 942 27 มิ.ย. 2555
204 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบคัดเลือกฯ 1241 19 มิ.ย. 2555
205 อบต.สี่เหลี่ยม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค 762 18 มิ.ย. 2555
206 สรุปผลการสัมมนาทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 356 14 มิ.ย. 2555
207 เปลี่ยนแปลงกำหนดการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 219 30 พ.ค. 2555
208 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 304 23 พ.ค. 2555
209 อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาค ข 1084 18 พ.ค. 2555
210 ภาพ Cut Out 120 ปีกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมฯ 1576 08 พ.ค. 2555
211 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งนักบริหารงานอบต. ระดับ6 768 04 พ.ค. 2555
212 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกฯ 1318 03 เม.ย. 2555
213 งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 457 26 มี.ค. 2555
214 การประกวดภาพถ่ายและภาพวาดงานมหัศจรรย์พนมรุ้งประจำปี2555 417 23 มี.ค. 2555
215 การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 700 14 มี.ค. 2555
216 การบูรณาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์ 559 14 มี.ค. 2555
217 สนง.พัฒนาชุมชนบร.จำหน่ายเสื้อมหัศจรรย์พนมรุ้ง 644 02 มี.ค. 2555
218 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (เพิ่มเติม) 1048 30 ม.ค. 2555
219 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 2251 19 ม.ค. 2555
220 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม 1435 05 ม.ค. 2555
221 อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 1766 30 ธ.ค. 2554
222 ผลการออกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2554 1712 26 ธ.ค. 2554
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th