ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 6 7 8 9 10 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
176 ทต.หนองแวง อ.ละหานทราย ประกาศกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และแนวทางปฏิบัติสอบภาค ค. 429 01 เม.ย. 2557
177 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค. 268 01 เม.ย. 2557
178 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 302 01 เม.ย. 2557
179 ทต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 278 31 มี.ค. 2557
180 กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบพนักงานทต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด 212 28 มี.ค. 2557
181 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 301 18 มี.ค. 2557
182 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 273 17 มี.ค. 2557
183 ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย์ปี2557 217 07 มี.ค. 2557
184 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2556 165 28 ก.พ. 2557
185 รายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 171 06 ก.พ. 2557
186 ผลการออกรางวัลสลากการกุศลงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2556 1299 24 ธ.ค. 2556
187 ป้ายคำอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2557 280 18 ธ.ค. 2556
188 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ 281 09 ธ.ค. 2556
189 แผ่นพับมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 254 26 พ.ย. 2556
190 อบต.ป่าชัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 529 12 พ.ย. 2556
191 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 22920/2556 และ 22921/2556 แต่งตั้งผู้รักษาราชการฯ และมอบอำนาจฯ ของผวจ. 420 04 พ.ย. 2556
192 คำสั่งมอบอำนาจเลขที่ 20463/2556 และ 20464/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ และ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 436 01 ต.ค. 2556
193 ประกาศ อบต.ลำนางรอง ผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 666 06 ก.ย. 2556
194 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 345 04 ก.ย. 2556
195 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) เพิ่มเติม 634 23 ส.ค. 2556
196 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) 490 20 ส.ค. 2556
197 บัญชีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 615 15 ส.ค. 2556
198 อบต.ลำนางรองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล 620 30 ก.ค. 2556
199 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 509 28 มี.ค. 2556
200 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm ปี 4 385 25 มี.ค. 2556
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th