ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 6 7 8 9 10 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
176 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 272 17 มี.ค. 2557
177 ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย์ปี2557 216 07 มี.ค. 2557
178 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2556 163 28 ก.พ. 2557
179 รายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 170 06 ก.พ. 2557
180 ผลการออกรางวัลสลากการกุศลงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2556 1298 24 ธ.ค. 2556
181 ป้ายคำอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2557 278 18 ธ.ค. 2556
182 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ 280 09 ธ.ค. 2556
183 แผ่นพับมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 251 26 พ.ย. 2556
184 อบต.ป่าชัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 528 12 พ.ย. 2556
185 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 22920/2556 และ 22921/2556 แต่งตั้งผู้รักษาราชการฯ และมอบอำนาจฯ ของผวจ. 419 04 พ.ย. 2556
186 คำสั่งมอบอำนาจเลขที่ 20463/2556 และ 20464/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ และ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 434 01 ต.ค. 2556
187 ประกาศ อบต.ลำนางรอง ผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 665 06 ก.ย. 2556
188 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 343 04 ก.ย. 2556
189 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) เพิ่มเติม 633 23 ส.ค. 2556
190 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) 488 20 ส.ค. 2556
191 บัญชีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 614 15 ส.ค. 2556
192 อบต.ลำนางรองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล 618 30 ก.ค. 2556
193 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 507 28 มี.ค. 2556
194 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm ปี 4 382 25 มี.ค. 2556
195 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 334 19 มี.ค. 2556
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ แก้ไขผนวก ข. 396 08 มี.ค. 2556
197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 349 05 มี.ค. 2556
198 เชิญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 214 28 ก.พ. 2556
199 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 221 28 ก.พ. 2556
200 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองแวง 2017 22 ก.พ. 2556
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th