ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมกราคม 2558 116 16 ม.ค. 2558
152 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 145 08 ม.ค. 2558
153 การออกรางวัลสลากการกุศลงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 800 23 ธ.ค. 2557
154 รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจ.บุรีรัมย์ 410 12 ธ.ค. 2557
155 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 169 09 ธ.ค. 2557
156 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2558 204 09 ธ.ค. 2557
157 คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 26121/2557 276 09 ธ.ค. 2557
158 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 201 03 ธ.ค. 2557
159 การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการร้านเหล่ากาชาดจ.บุรีรัมย์2557(บร 0018.1/ว22276) 150 25 พ.ย. 2557
160 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลฯ 9 ต.ค. 57 271 17 ต.ค. 2557
161 มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)ครั้งที่ 2/2557 198 15 ต.ค. 2557
162 สรุปผลความก้าวหน้าการเตรียมการรองรับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก (นส. บร 0017.2/ว 18829 ลว 2 ต.ค. 57 268 02 ต.ค. 2557
163 งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 30 งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 214 17 ก.ย. 2557
164 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาสู่สากลโลก 376 08 ก.ย. 2557
165 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 18360/2557 และ 18361/2557 593 05 ก.ย. 2557
166 แผนที่ แผนผัง พื้นที่จอดรถ สนาม BRIC โครงการขับเครื่องการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก 404 26 ส.ค. 2557
167 ประกาศสำนักงาน กกต. เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 186 25 ส.ค. 2557
168 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าอินโดนีเซียครั้งที่ 29 (The 29 Trade Expo Indonesia (TEI) 2014) 179 25 ก.ค. 2557
169 โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 244 03 ก.ค. 2557
170 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการCM-Model 412 03 ก.ค. 2557
171 บุรีรัมย์จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model : Buriram case Management Model 510 19 มิ.ย. 2557
172 ตัวอย่างโกสุมพิสัยโมเดล 371 05 มิ.ย. 2557
173 ตัวอย่างพัทลุงโมเดล 243 05 มิ.ย. 2557
174 ตัวอย่างบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 298 28 พ.ค. 2557
175 สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีัรัมย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 557 28 เม.ย. 2557
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th