ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์ 285 17 ก.ค. 2563
2 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีจับสลาก (เพิ่มเติม) 885 13 ก.ค. 2563
3 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีจับสลาก 2571 03 ก.ค. 2563
4 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อและวันคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ 1621 26 มิ.ย. 2563
5 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ 1116 17 มิ.ย. 2563
6 แบบฟอร์มเสนอโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ฯ ที่จะส่งภายใน 2 มิถุนายน 2563 ก่อนเที่ยง 129 02 มิ.ย. 2563
7 สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ (ทางโทรศัพท์) การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตัวอย่างโครงการ 103 29 พ.ค. 2563
8 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 81 28 พ.ค. 2563
9 เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ 53 26 พ.ค. 2563
10 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์) 169 22 พ.ค. 2563
11 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 89 07 พ.ค. 2563
12 ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่องการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 137 23 เม.ย. 2563
13 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 เรื่องการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 179 25 มี.ค. 2563
14 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 87 24 มี.ค. 2563
15 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นฯ 74 24 มี.ค. 2563
16 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 77 20 มี.ค. 2563
17 ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 54 13 มี.ค. 2563
18 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 1354 29 ก.พ. 2563
19 จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักหลังมีผู้สมัครวิ่งงาน Buriram Marathon 2020 ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวก 68 17 ก.พ. 2563
20 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 729/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 357 14 ก.พ. 2563
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 76 07 ก.พ. 2563
22 โครงการพัฒนาพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง 139 17 ม.ค. 2563
23 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 1315 15 ม.ค. 2563
24 ประกาศเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 116 03 ม.ค. 2563
25 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 8055 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 958 24 ธ.ค. 2562
 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th