ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ทต.หนองแวง อ.ละหานทราย ประกาศกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และแนวทางปฏิบัติสอบภาค ค. 22 01 เม.ย. 2557
2 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค. 22 01 เม.ย. 2557
3 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 25 01 เม.ย. 2557
4 ทต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 30 31 มี.ค. 2557
5 กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบพนักงานทต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด 16 28 มี.ค. 2557
6 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 47 18 มี.ค. 2557
7 ทต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 53 17 มี.ค. 2557
8 ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย์ปี2557 20 07 มี.ค. 2557
9 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2556 24 28 ก.พ. 2557
10 รายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 34 06 ก.พ. 2557
11 ผลการออกรางวัลสลากการกุศลงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2556 943 24 ธ.ค. 2556
12 ป้ายคำอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2557 95 18 ธ.ค. 2556
13 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ 147 09 ธ.ค. 2556
14 แผ่นพับมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 69 26 พ.ย. 2556
15 อบต.ป่าชัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 276 12 พ.ย. 2556
16 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 22920/2556 และ 22921/2556 แต่งตั้งผู้รักษาราชการฯ และมอบอำนาจฯ ของผวจ. 187 04 พ.ย. 2556
17 คำสั่งมอบอำนาจเลขที่ 20463/2556 และ 20464/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ และ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 167 01 ต.ค. 2556
18 ประกาศ อบต.ลำนางรอง ผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 425 06 ก.ย. 2556
19 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 132 04 ก.ย. 2556
20 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) เพิ่มเติม 339 23 ส.ค. 2556
21 อบต.ลำนางรอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผ่านภาค ก และ ข) 281 20 ส.ค. 2556
22 บัญชีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 300 15 ส.ค. 2556
23 อบต.ลำนางรองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล 468 30 ก.ค. 2556
24 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 340 28 มี.ค. 2556
25 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm ปี 4 150 25 มี.ค. 2556
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โทร.044-620195 สป.37122
e-mail: buriram@moi.go.th