ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2494/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 134 20 เม.ย. 2564
2 ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ 24 02 เม.ย. 2564
3 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 32 02 เม.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 38 16 มี.ค. 2564
5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) 23 03 มี.ค. 2564
6 สวทช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) 25 02 มี.ค. 2564
7 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 459 16 ก.พ. 2564
8 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกณฑ์การประเมิน และแบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 74 11 ก.พ. 2564
9 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ "สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด" 43 04 ก.พ. 2564
10 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ 278 03 ก.พ. 2564
11 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2564" ของจังหวัดบุรีรัมย์ 31 03 ก.พ. 2564
12 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ 63 20 ม.ค. 2564
13 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 37 07 ม.ค. 2564
14 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ 238 30 ธ.ค. 2563
15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 41 30 ธ.ค. 2563
16 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 53 25 ธ.ค. 2563
17 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 148 22 ธ.ค. 2563
18 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 232 09 ธ.ค. 2563
19 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 38 30 พ.ย. 2563
20 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 355 12 พ.ย. 2563
21 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 50 11 พ.ย. 2563
22 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 36 09 พ.ย. 2563
23 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 76 03 พ.ย. 2563
24 เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญหา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 119 03 พ.ย. 2563
25 การบรรจุสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 110 30 ต.ค. 2563
 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th