ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
รายละเอียด
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มระดับ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศผลสอบ
ประกาศเมื่อ
19 ม.ค. 2555