ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
รายละเอียด
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 และ 2 เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 3 ดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศเมื่อ
30 ธ.ค. 2554