ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ BOI e-Journal ฉบับที่ 1/2565 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สืบค้นวารสารได้ที่ www.boi.go.th หรือ https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2022/01/index.html
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
12 พ.ค. 2565