ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
11 พ.ค. 2565