ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานประกันสังคมช้้นต้น
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานประกันสังคมช้้นต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศ
ประกาศเมื่อ
07 ม.ค. 2556