ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
07 เม.ย. 2565