ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง คำสั่งที่ 6488/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และ คำสั่งที่ 6489 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดไฟล์ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
คำสั่งมอบอำนาจ
ประกาศเมื่อ
13 ธ.ค. 2555