ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจ.บุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
การสรรหาที่ปรึกษา
ประกาศเมื่อ
20 พ.ย. 2555