ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92
รายละเอียด
รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามรายละเอียได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 612 934 ต่อ 403 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
03 ก.ย. 2563