ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อและวันคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อและวันคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากมีผู้มาสมัครรับคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ จำนวนมาก จึงเลื่อนการประกาศรายชื่อฯ และ เลื่อนวันคัดเลือกฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
26 มิ.ย. 2563