ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถติดต่อขอรับคำร้องและยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์บริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หรือสอบถามได้ที่ 044 666 555 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
17 มิ.ย. 2563