ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.หนองเยือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
รายละเอียด
อบต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศเมื่อ
19 ก.ย. 2555