ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.ศรีสว่าง
รายละเอียด
ประกาศอบต.ศรีสว่าง เรื่อง การหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 และ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศหารือ
ประกาศเมื่อ
17 ส.ค. 2555