ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การทบทวนข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
รายละเอียด
รายการรับผิดชอบและแบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
เอกสารแนบ
form
ประกาศเมื่อ
17 ก.ค. 2555