ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ
รายละเอียด
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 - 21 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ 0 2306 8697 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
12 มิ.ย. 2562