ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
รายละเอียด
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ppb.moi.go.th
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
27 มิ.ย. 2555