ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคลฯ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
รายละเอียด
ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รายละเอียดตามเอกสาร​แนบ​
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
27 เม.ย. 2562