ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบคัดเลือกฯ
รายละเอียด
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (เพิ่มเติม)
เอกสารแนบ
เอกสารประกาศหารือ
ประกาศเมื่อ
19 มิ.ย. 2555