ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
รายละเอียด
ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
16 พ.ย. 2561