ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ โดย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 328/11 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4461 1442 ต่อ 15 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
06 มิ.ย. 2561