ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไรจำนวน 6 ตอน
รายละเอียด
ดู infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไรจำนวน 6 ตอน ได้ทางลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=7J-TDV-kN1U&list=PLDeKL3Pv2PfdS6LJm9-hXH1P7O_ihmtHb
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
25 เม.ย. 2561