ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยสมัครที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044 666 562 รายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
28 มี.ค. 2561