ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน เชิญร่วมงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รายละเอียด
จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน เชิญร่วมงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2018 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
27 ก.พ. 2561