ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำหรับบุคคลทั่วไป) และรับสมัครนักศึกษาใหม่ โท-เอก โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th นอกจากนี้ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์หรือการทดสอบภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://englishservices.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4320-2420 ,0-88062-0132 (โปสเตอร์การสมัครดังเอกสารแนบ)
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
26 ก.พ. 2561