ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
มอบวีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
รายละเอียด
มอบวีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.2/ว 5402 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยสามารถเข้าชมวีดิทัศน์ได้ทั้ง 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 : น้ำคือชีวิต ตอนที่ 2 : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ ตอนที่ 3 : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และ ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ทางลิงค์

https://www.youtube.com/watch?v=txcIkcTwv30&list=PLJrR2MZbH6wNGigz8Lj7GMMpOpRsDrvxg
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
06 พ.ย. 2560