ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 666 502
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
24 ส.ค. 2560