ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จังหวัดบุรีรัมย์เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด
จังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับช่องทางการรับฟังความคิดเห็นนั้น ประชาชนสามารถเดินทางไปแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 4 ข้อได้ดังเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 666 563 , 044 666 847 สายด่วน 1567
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
12 มิ.ย. 2560