ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คำสั่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องการบรรจุและสั่งใช้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
รายละเอียด
คำสั่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องการบรรจุและสั่งใช้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและสั่งใช้เข้าเป็นสมาชิกฯ ไปรายงานตัว ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายอำนวยการ) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044 666 504 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
29 มี.ค. 2560